Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

Παράδοση του Πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής στον Πρόεδρο της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας,  παρέλαβε σήμερα το Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και τις πορισματικές γνώμες που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον γραμματέα, κ. Γιάννη Μελά. Αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν «η διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ευτελισμού των θεσμών και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος».

Παραδίδοντας το Πόρισμα στον Πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, έχουμε την τιμή να σας παραδώσουμε σήμερα, ως Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, το Πόρισμα αυτής, όπως διαμορφώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής μας κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας των μελών της, προκειμένου να υποβληθεί στην Ολομέλεια κατά τα οριζόμενα του άρθρου 148 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων. Θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιτροπής, ίσως για πρώτη φορά στη ιστορία του θεσμού, εντός της προθεσμίας που όρισε η Ολομέλεια, χωρίς να απαιτηθεί παράταση. Έλαβαν χώρα 13 συνεδριάσεις της επιτροπής που διήρκεσαν συνολικά άνω των 50 ωρών, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα τηρηθέντα στενογραφημένα πρακτικά, στο σύνολό τους περί τις 2.600 σελίδες. Το δε υλικό που συγκεντρώθηκε και αξιοποιήθηκε από τους συναδέλφους για την καταγραφή του πορίσματος υπερβαίνει τις 10.000 σελίδες. Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στη Διεύθυνση Ειδικών Μονίμων Επιτροπών και στη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής και να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη αρωγή στο έργο μας».

Δείτε το πόρισμα Εδώ


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ