Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Συμμετοχή Αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στην 9η Συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ

Αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων, αποτελούμενη από τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,κ.κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη και Άγγελο Τσιγκρή, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, στις εργασίες της 9ης Συνεδρίασης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) της Ευρωπόλ, που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Βασικά θέματα συζήτησης αποτέλεσαν, οι δραστηριότητες του Οργανισμού από το Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο του 2021, το ηλεκτρονικό έγκλημα με έμφαση στη διαδικτυακή κακοποίηση παιδιών, η συνεργασία με τρίτες χώρες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και το οικονομικό έγκλημα, η διαφθορά και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κα Y. Johansson, η εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπόλ, κα De Bolle, ο Ευρωπαίος Επόπτης για την προστασία δεδομένων, κ. Wiewiorowski, οι Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλ κ.ά.

Ο κ. Καραγκούνης στην τοποθέτησή του για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σημείωσε ότι το 2020 εξαιτίας της πανδημίας υπήρξε αύξηση 13,9% στο σύνολο των νέων υποθέσεων που χειρίστηκε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και παρέθεσε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τις υποθέσεις αυτές. Η έλλειψη γνώσης σωστής χρήσης του διαδικτύου, ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός των γονέων, η ευκολία πρόσβασης του ανηλίκου στο διαδίκτυο, είναι δεδομένα που καθιστούν ευάλωτο το υποψήφιο θύμα. Η μέθοδος του phishing, η κοινωνική μηχανική (social engineering), το σκοτεινό διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται ευρέως από τους δράστες και δυσχεραίνουν το έργο των διωκτικών αρχών. Η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την Ευρωπόλ για την ανταλλαγή των πληροφοριών είναι πολύ σημαντική, υπογράμμισε ο κ. Καραγκούνης καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπόλ με τις ιδιωτικές εταιρείες. Εξίσου σημαντική πρωτοβουλία που βοηθά στην πρόληψη είναι η δυνατότητα σχετικής καταγγελίας από τις ιδιωτικές εταιρείες που πρέπει όμως πρέπει να συνδυαστεί με ετήσιο απολογισμό και έλεγχο.

Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Τσιγκρής, ο οποίος ανέφερε ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί το πιο σοβαρό κακούργημα ενώ το θύμα είναι ακόμα εν ζωή. Οι συνέπειες είναι χωρίς επιστροφή, η μόνη ποινή είναι η ανωτάτη των ποινών, ισόβια κάθειρξη. Το διαδίκτυο έχει διευκολύνει το ειδεχθέστατο έγκλημα με αύξηση στα περιστατικά της τάξης του 28% από το 2019 στο 2020. Το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς καταγγέλλεται μόνο το 6% του συνόλου των κακοποιήσεων. Χρειάζεται συνεργασία των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι γονείς έχουν ελλιπείς γνώσεις για επιβολή μέτρων πρόληψης χρήσης και ελέγχου του διαδικτύου, τόνισε ο κ. Τσιγκρής και κάλεσε τους μεγάλους υπερεθνικούς οργανισμούς και την Ευρωπόλ να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης της προληπτικής διαδικασίας για να αντιμετωπιστούν τέτοιου τύπου ασύμμετρες απειλές.

Αναφορικά με το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι η πανδημία συνέβαλε στην αύξηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης επιτόπιων ελέγχων. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές συμμετέχουν με ειδικούς εμπειρογνώμονες στα έργα ανάλυσης της Ευρωπόλ μέσω των οποίων παρέχεται επιχειρησιακή συνδρομή σε έρευνες σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο ο κ. Καραγκούνης ζήτησε από την Ευρωπόλ την άμεση ανταπόκριση της σε αιτήματα των Ελληνικών Αρχών για χορήγηση στοιχείων, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να είναι διαθέσιμα κατά τον κρίσιμο χρόνο των ερευνών. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης ενός ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει όχι μόνο την αστυνομική αλλά και τη δικαστική χρήση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου μέσω της Ευρωπόλ.

Οι εργασίες έληξαν με την ομόφωνη υιοθέτηση του Αναθεωρημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ευρωπόλ, επί τη βάση των συμβιβαστικών προτάσεων  που υπέβαλε η Ομάδα Εργασίας της ΜΟΚΕ, ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας των 15 εθνικών αντιπροσωπειών που συμμετείχαν, μεταξύ των οποίων και η αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων με τον κ. Κ. Καραγκούνη προκειμένου να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα της ΜΟΚΕ.     


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ