Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κεντρικό θέμα της τηλεδιάσκεψης μεταξύ κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

Στις εργασίες των επιτροπών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν οι βουλευτές της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας κ. Σίμος Κεδίκογλου και Αντιπρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΣΕΠ, στην παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών και Πολιτικών Υποθέσεων, αναφέρθηκε στις εκτάκτως ληφθείσες νομοθετικές πρωτοβουλίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, στο οποίο προβλέπονται ευφυείς δράσεις και μέτρα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, στην αυτοδιοίκηση, την υγεία, την εκπαίδευση κλπ, πολλά από τα οποία αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών από απόσταση, στην παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών σε κλειστούς χώρους και περιοχές υψηλού συγχρωτισμού. Σημείωσε επίσης ότι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας υποστηρίζονται με δέσμη μέτρων όχι μόνο προς διευκόλυνση ρύθμισης οφειλών, αλλά και προς αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από τις επιπτώσεις της.

Στην Επιτροπή Οικονομικών, Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων, όπου συμμετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Σοφία Βούλτεψη και Ολυμπία Τελιγιορίδου, η κυρία Βούλτεψη, κατά την παρέμβασή της, σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη υιοθέτησαν μια στρατηγική πολλαπλών επιπέδων για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Ειδικά για τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, εφαρμόστηκε ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου της πανδημίας και την ανάκαμψη του τουριστικού τομέα.

Στην  Επιτροπή Πολιτιστικών, Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετείχε η κυρία Χαρά Κεφαλίδου.

Τα μέλη των επιτροπών ψήφισαν ομόφωνα τις εκθέσεις και συστάσεις που αφορούσαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης σε κάθε χώρα μέλος του Οργανισμού.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ