Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Ελληνική εκπροσώπηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 53ης συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου.

Στις εργασίες έλαβε μέρος η βουλευτής κυρία Χαρά Κεφαλίδου, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού, η οποία τοποθετήθηκε επί του θέματος «Η αντιμετώπιση της ανεργίας στις χώρες μέλη της ΟΣΕΠ». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο του κράτους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η κυρία Κεφαλίδου, στην εισήγησή της, αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της παιδείας στις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Όπως υπογράμμισε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλει στην ενδογενή και βιώσιμη ανάπτυξη κι ευημερία σε όλες τις κοινωνίες των χωρών που συναπαρτίζουν τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ