Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Παρέμβαση του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Τραγάκη, στην Ολομέλεια της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της COSAC (1 Δεκεμβρίου 2014)

Οι εργασίες της 52ης διάσκεψης της COSAC, που λαμβάνει χώρα στη Ρώμη, συνεχίστηκαν σήμερα με την συνεδρίαση της  Ολομέλειας και συμμετοχή των εθνικών αντιπροσωπειών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη ξεκίνησε με τις εισηγήσεις του Προέδρου της Ιταλικής Γερουσίας κ. Pietro Grasso και των Προέδρων της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας και της Ιταλικής Βουλής κ.κ. Vannino Chiti και Michele Bordo. Ακολούθησε η αποτίμηση της Ιταλικής Προεδρίας με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό κ. Matteo Renzi και διεξήχθη μία ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, με εισηγητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 
 Στη συνέχεια συνεδρίασε εκ νέου η Προεδρική Τρόικα προκειμένου να επεξεργαστούν τις νέες τροπολογίες που κατατέθηκαν και να διασαφηνιστεί ποιές θα γίνουν δεκτές και ποιές θα απορριφθούν. Ο κ. Ιωάννης Τραγάκης, ως μέλος της Προεδρικής Τρόικα, τοποθετήθηκε επί των νέων τροπολογιών.
O Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Τραγάκης, έκανε παρέμβαση στην θεματική ενότητα αναφορικά με την επισκόπηση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, αναφέροντας ότι:
" Θα ήθελα να σταθώ σε δύο τομείς ζωτικής σημασίας, οι οποίοι εν μέσω κρίσης φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές,  να αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο από τους στόχους που έχουν τεθεί στην Στρατηγική 2020, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον τομέα της απασχόλησης αλλά και αυτόν της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φτώχεια έχει αυξηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 10 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια, ο αριθμός των ανέργων αγγίζει τα 26 εκατομμύρια ενώ οι εισοδηματικές ανισότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών έχουν διευρυνθεί κυρίως μεταξύ των χωρών Βορρά και Νότου. Στην Ελλάδα, τη χρονιά αυτή, μετά από πέντε χρόνια ύφεσης έχουμε ανάπτυξη και για το 2015 η ανάπτυξη αναμένεται  να φτάσει στο 2,9%, που είναι αρκετά πιο υψηλό από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, επίσης, παρουσιάζουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Παρόλα αυτά, μας ζητείται να λάβουμε αυστηρά μέτρα λιτότητας που είναι πιθανόν να μας επαναφέρουν στην ύφεση. Οι τρέχουσες πολιτικές δεν επαρκούν για να αντιστραφεί η κατάρρευση της κοινωνικής Ευρώπης. Πρέπει να βρεθεί μια  ισορροπία μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Δεν μπορεί να υπάρξει δυνατή οικονομική Ένωση αν δεν υπάρχει μία δυνατή κοινωνική Ένωση. Επομένως απαιτείται σαφώς περισσότερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων."
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την Συνεδρίαση των επικεφαλής των αντιπροσωπειών, όπου συζητήθηκαν τα κείμενα συνεισφοράς και συμπερασμάτων και το σύνολο των κατατεθειμένων τροπολογιών. Ακολούθησε ψηφοφορία επί των τροπολογιών που συγκέντρωσαν διαφωνίες, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα διαμορφώσουν  και τα τελικά κείμενα συμπερασμάτων και συνεισφοράς τα οποία θα κατατεθούν σε όλα τα Ευρωπαϊκά όργανα. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Τραγάκης πήρε πολλές φορές τον λόγο και τοποθετήθηκε επί των τροπολογιών. 
 
 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ