Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

Ενημέρωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας από την Πρέσβη της Πορτογαλίας

Οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με την ευκαιρία της ανάληψης από την Πορτογαλία –για τέταρτη φορά στην ιστορία της– της κυλιόμενης εξάμηνης προεδρίας της Ε.Ε. την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα κυρία Helena Paiva.

Στα εισαγωγικά του σχόλια ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Προεδρεύων της συνεδρίασης, κ. Δημήτρης Καιρίδης, αναφέρθηκε στα κοινά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και χαιρέτισε τη σημασία που αποδίδει η Πορτογαλική Προεδρία στην κοινωνική διάσταση και στην ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, μετά από τη μακροχρόνια διάβρωσή του συνεπεία της οικονομικής και της πανδημικής κρίσης. Υπογράμμισε το ενδιαφέρον της χώρας μας για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία θα εξαρτηθεί ο ρυθμός ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας την κρισιμότητα της δημιουργίας –για πρώτη φορά– κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων, συμπληρωματικών των εθνικών δημοσιονομικών σταθεροποιητών. Τέλος, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της Πορτογαλίας στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, τόσο με την αποδοχή μετεγκατάστασης προσφύγων στην επικράτειά της όσο και με τη συνδρομή της στην προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Η κ. Paiva παρουσίασε τις πέντε βασικές προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας –ανθεκτικότητα της Ένωσης, κοινωνική, πράσινη, ψηφιακή και παγκόσμια Ευρώπη– σημειώνοντας ότι βασίζονται στις ίδιες εκείνες αρχές που ώθησαν την Πορτογαλία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1986.  Σημείωσε ότι μετά την επίτευξη συμφωνίας για το ΠΔΠ και την επιτυχή έναρξη του εμβολιασμού, η Ε.Ε. διαθέτει πλέον το πρόγραμμα και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν την απάντηση στην κοινωνική διάσταση της κρίσης και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ένωσης, όπως άλλωστε αναμένουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των Ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών, η κ. Paiva σημείωσε την υποστήριξη του Πορτογάλου Πρωθυπουργού στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την υιοθέτηση κοινών κανόνων ψηφιακού πιστοποιητικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τουρισμού για τις οικονομίες των δύο χωρών. Αναφορικά με τα θέμα της μετανάστευσης, η κ. Paiva, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Ελλάδας ως κράτους πρώτης γραμμής, σημείωσε ότι στόχος της Πορτογαλικής Προεδρίας είναι να υπάρξει συμφωνία για έναν ενιαίο μηχανισμό, ο οποίος θα είναι ανθεκτικός και αξιόπιστος και θα βασίζεται σε μια δίκαιη κατανομή καθηκόντων και υποχρεώσεων. Η Πορτογαλίδα Πρέσβης τόνισε την αντίθεση της χώρας της σε άνομες απαιτήσεις και απειλές κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ε.Ε., σημειώνοντας ότι η Πορτογαλική Προεδρία θα υπεραμυνθεί των συμφερόντων της Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών της, προκειμένου να διασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα.

Κλείνοντας, κάλεσε τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν από την Πορτογαλική Προεδρία.


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ