Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Ταλίν, 31 Οκτωβρίου 2017

Ελληνική εκπροσώπηση στη διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε η διήμερη Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ε.Ε., στο Ταλίν, στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν ο κ. Δημήτρης Μάρδας, Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, και ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, μέλος της Επιτροπής.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη Διάσκεψη ήταν το μέλλον της ΟΝΕ και η ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε., μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω επενδυτικών προγραμμάτων και στήριξη για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κρατών-μελών, η αποτελεσματική συλλογή φόρων και οι προκλήσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές, οι κ.κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Günther H. Oettinger, Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους και η κ. Mari Kiviniemi, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΟΣΑ.

Οι Έλληνες βουλευτές έκαναν παρεμβάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες της Διάσκεψης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μάρδας τόνισε την αντίφαση της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε.  με τον στόχο συρρίκνωσης των δημοσίων δαπανών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης και των εισαγωγών και την παράλληλη ανυπαρξία ενός μηχανισμού δημιουργίας ρευστότητας που θα διευκόλυνε την άνοδο εξαγωγών και επενδύσεων. Προέτρεψε επίσης στην εφαρμογή των κανόνων αναφορικά με τις υπερβολικές μακροοικονομικές ισορροπίες και για τα κράτη-μέλη (κ-μ) που εμφανίζουν υπερμεγέθη πλεονάσματα.

Για τις παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, είπε ότι αυτές επιδιώκουν την βελτίωση της παραγωγικότητας και επομένως της ανταγωνιστικής θέσης των κρατών-μελών, η οποία όμως επηρεάζεται αρνητικά λόγω του τρόπου λειτουργίας των οικονομιών των αναπτυσσόμενων κρατών (πχ. πολιτική dumping, κοινωνικό dumping, εκμετάλλευση παιδικής εργασίας). Σε αυτό το κομμάτι  έκρινε αναγκαία τη δραστική παρέμβαση της Ε. Επιτροπής, όπως και στον τομέα των επενδυτικών προγραμμάτων, μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας με την εισαγωγή μεθόδων όπως οι υπεργολαβίες και της τόνωσης των επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα σε παιδεία και υγεία, προωθώντας ταυτόχρονα την κοινωνική οικονομία.

Σχετικά με την εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική στην Ε.Ε. ο κ. Μάρδας χαρακτήρισε «απαρχαιωμένο» το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES), ενώ για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. πρότεινε ως νέα πηγή εσόδων την εισαγωγή ενός φόρου τύπου Tobin στις χρηματιστηριακές συναλλαγές των κρατών-μελών. Ως προς τις δαπάνες, υπερθεμάτισε για την ενίσχυση της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος και της Ασφάλειας και Άμυνας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις στα νοτιανατολικά σύνορα της Ε.Ε. Τέλος, υπογράμμισε ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της ομοφωνίας οδηγεί συχνά σε αντιευρωπαϊκές συμπεριφορές από μικρές ομάδες κρατών-μελών (π.χ. για το προσφυγικό), αλλά και σε στρεβλώσεις στην παραγωγή (π.χ. στην αμπελουργία).

Ο κ. Σταϊκούρας για την εμβάθυνση και βελτίωση της λειτουργίας της ΟΝΕ προέκρινε την ενίσχυση των μηχανισμών μακροοικονομικής εξισορρόπησης,  την υλοποίηση υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο της οικονομίας (διαρθρωτικό ισοζύγιο), τη σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα εγγύησης των καταθέσεων και με την ενοποίηση των κανόνων εποπτείας και εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακόμη, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με την προώθηση της ένωσης των κεφαλαιαγορών, που στόχο θα έχει τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων -ιδίως των ΜΜΕ- και με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως είναι το «πακέτο Γιουνκέρ». Συμφώνησε, τέλος, με την πρόταση για μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα λειτουργεί ως δανειστής ύστατης ανάγκης.

Για τα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης σε κράτη-μέλη επισήμανε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από φιλικές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να δίνεται βάση στην κοινωνική συνοχή, ιδίως για τους πιο ευάλωτους, και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ελλάδας και το έντονο κοινωνικό κόστος που επωμίζεται κατά τα τελευταία έτη λόγω της εσωτερικής υποτίμησης.

Σχετικά με το φορολογικό σύστημα στην Ένωση σημείωσε ότι αυτό θα πρέπει να διέπεται από αρχές όπως αυτές τις διαφάνειας, ουδετερότητας, σταθερότητας και απλότητας και να στοχεύει προς την ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στα βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ενώ για το μέλλον έκρινε αναγκαία τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την ενίσχυση της συνεργασίας και την ευθυγράμμιση της φορολογικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η μετανάστευση λόγω υψηλής φορολόγησης της εργασίας σε ορισμένες χώρες, την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων και την εκπαίδευση των ελεγκτών με πραγματικά δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης στο πεδίο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

 

 

 

 

 

 


 Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης

Οι φωτογραφίες αναρτώνται για την πληρέστερη προβολή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και η αναδημοσίευσή τους είναι ελεύθερη.

Επιστροφή