Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017

Συμμετοχή κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών σε διεθνείς δράσεις

Αντιπροσωπείες βουλευτών θα εκπροσωπήσουν τη Βουλή των Ελλήνων σε διεθνείς αποστολές κατά το επόμενο χρονικό διάστημα ως εξής:

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Βαρεμένος και ο βουλευτής κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης θα μετάσχουν σε αποστολή παρατηρητών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στις βουλευτικές εκλογές της Αρμενίας που θα διεξαχθούν στις 2 Απριλίου 2017.

Ο βουλευτής κ. Χρήστος Καραγιαννίδης θα λάβει μέρος στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και στη συνάντηση γραμματέων των αντιπροσωπειών των κρατών-μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθούν στο Βερολίνο.

Τέλος, στη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα, θα μετάσχει η Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων κ. Χαρά Καφαντάρη.

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ