Ενημέρωση : Γραφείο Τύπου

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010

Παρέμβαση της κας Ζήση για το ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τακτικής Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC Chairpersons Meeting), η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.
 
Η Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ροδούλα Ζήση, στην παρέμβασή της προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για τις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών κ. Maroš Šefčovič, σημείωσε ότι, όπως προκύπτει και από τη σχετική αναφορά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμμετοχή των εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία του πολιτικού διαλόγου με την Επιτροπή συνεχώς ενισχύεται, ιδίως μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και των νέων ρυθμίσεων για το νέο ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων.
 
Επιπλέον, η κα Ζήση υπενθύμισε ότι πάγιο αίτημα και εστία ενδιαφέροντος για τα εθνικά Κοινοβούλια, ειδικότερα δε για τη Βουλή των Ελλήνων, είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίως σε τομείς τόσο ευαίσθητους όσο η Δικαιοσύνη και οι Εσωτερικές Υποθέσεις, όπου η κοινοβουλευτική εποπτεία της λειτουργίας της Europol και της Eurojust είναι απαραίτητη. Πρόκειται για τομείς πολιτικής δράσης, όπου τονίζεται ο αυξημένος ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων, ως εκλεγμένων από τους λαούς της Ένωσης, για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης, η οποία είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πολιτικής ηγεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Από την πλευρά του ο κ. Šefčovič συμφώνησε με την κ. Ζήση ότι ειδικά ο τομέας Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικών κοινοβουλίων, και δημοκρατικού ελέγχου, δεσμευόμενος ότι η Επιτροπή θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες κατά προτεραιότητα στο προσεχές μέλλον.
 
 
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ