Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

*Παρασκευή 01.Δεκεμβρίου 2017*

*Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση των αδειών χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών "Πάπυρος Millennium III IDM Site License.*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην ανανέωση των αδειών χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών "Πάπυρος Millennium III IDM Site License (unlimited user license)" που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Βουλής, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα οχτώ χιλιάδων (38.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Το επίπεδο υποστήριξης και παροχών σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Millennium III αφορά στην επίλυση δυσλειτουργιών (bug fixing), στην παροχή αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων (patches, new versions, new releases).

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 14195/8708/01.12.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 0E-050B).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην αίθουσα 420 (4ος όροφος), Βασιλίσσης Σοφίας 11 Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στο τηλ. 210 367 3176 (Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και στο τηλ. 210 369 2124 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

 

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.