Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την χρονική περίοδο 2017 - 2019, για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την χρονική περίοδο 2017 - 2019, για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα ποσοτήτων και στην από Σεπτεμβρίου 2017 Τεχνική Περιγραφή (και τους Γενικούς Όρους αυτής),  προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

κ α λ ε ί 

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση :

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 11572/7064/02.10.2017 απόφασης – ΑΔΑ : 07-04ΤΧ).

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασιλίσσης Σοφίας 11, (3ος όροφος), από τις 09:00 έως 13:30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να αναφέρουν στα στοιχεία τους αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και αριθμό IBAN

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα Μ60 του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τεχνικής φύσεως ζητήματα δίδονται στο τηλ. 210 370 7575 & στο fax 210 370 7080 (Τμήμα Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας), ενώ για τους λοιπούς όρους της προμήθειας θα δίδονται στο τηλ. 210 369 2269 & στο fax 210 369.2120 (Τμήμα Προμηθειών).

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

 

Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.