Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου (ΠΑΙ)


 
Η Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου (AII) αφορά στην περιφερειακή συνεργασία οχτώ (8) χωρών των οποίων οι ακτές βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου. Οι οκτώ  χώρες που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία είναι οι εξής: Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο. Κάθε μία εκ των συμμετεχουσών χωρών αναλαμβάνει την προεδρία της ΑΙΙ εκ περιτροπής για ένα χρόνο. Η Ελλάδα προήδρευσε στην Πρωτοβουλία κατά τα διαστήματα 2001–2002 και 2008-2009.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, οι παραπάνω χώρες εκπονούν από κοινού σχέδια δράσης, κυρίως σε τομείς όπως ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλιεία, οι πολιτιστικές δράσεις, η διαπανεπιστημιακή συνεργασία, τα δίκτυα πόλεων, οι μεταφορές, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η δασοπροστασία.
Η Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου (ΑΙΙ) έχει άτυπο χαρακτήρα και δεν διαθέτει καθεστώς διεθνούς οργανισμού.
 
Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η δράση της  περιορίζεται, μέχρι σήμερα, σε μια ετήσια συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών.
 
 

Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα


Δεν βρέθηκαν μέλη ελληνικής αντιπροσωπείας

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>