Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Διασκέψεις και Συνεργασίες

Οι Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Διασκέψεις και Συνεργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου, την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), τη Διαδικασία Συνεργασίας χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου κλπ.