Διεθνείς Δραστηριότητες : Διεθνές Περιβάλλον

Διεθνείς Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις

 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)


Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) αποτελεί διακοινοβουλευτικό οργανισμό με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων. Πραγματοποίησε το πρώτο συνέδριο τον Ιούνιο 1993 στη Χαλκιδική. Στη Δ.Σ.Ο. μετέχουν Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα βουλευτές από Κοινοβούλια χώρων της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής, καθώς και της Αυστραλίας.

 

Σκοποί της Δ.Σ.Ο. είναι η ανάπτυξη της Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών της για την προώθηση του ρόλου της Ορθοδοξίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων επί τη βάσει των αρχών της δημοκρατίας και των αξιών του Χριστιανισμού, η συμβολή στο σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

 

Ανώτατο όργανο της Δ.Σ.Ο. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της και εκτελεστικό όργανο η Διεθνής Γραμματεία. Η Ελλάδα και η Ρωσία αποτελούν μόνιμα μέλη της Γραμματείας. Στα πλαίσια της Δ.Σ.Ο. λειτουργούν οι εξής Επιτροπές: 1) Οικονομικών, 2) Κανονισμού, 3) Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 4) Πολιτισμού, 5) Διεθνούς Πολιτικής, 6) ΜΜΕ, 7) Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας, 8) Παιδείας. Επίσης, λειτουργεί Επιτροπή για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ λειτουργούν συντονιστικές Επιτροπές Συνεργασίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας και την Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των κρατών – μελών της Ισλαμικής Συνεργασίας. 

 

Η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει με αντιπροσωπεία πέντε (5) τακτικών μελών. Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας καταλαμβάνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Συνέλευσης.


Σύνδεσμος προς τη σχετική ιστοσελίδα

Ελληνική Αντιπροσωπεία

+
Βρέθηκαν 5 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ονοματεπώνυμο ΙδιότηταΣυμμετοχή σε Επιτροπές
Χαρακόπουλος Μάξιμος Επικεφαλής
Δαβάκης Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
Κελέτσης Σταύρος Τακτικό Μέλος
Μιχαηλίδης Ανδρέας Τακτικό Μέλος
Σαρακιώτης Ιωάννης Τακτικό Μέλος

Δεν βρέθηκαν δραστηριότητες

Επιστροφή >>
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ