Οργάνωση & Λειτουργία

Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

H Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της  

Η Επιτροπή του άρθρου 3Α’ του ν. 3213/2003 λειτουργεί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 3, 3Α και 3Β του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων του ν. 4456/2017ως και των διατάξεων του ν.2690/1999 (Κ.Δ.Δ), όπως εκάστοτε ισχύουν και με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας της. Ο έλεγχος των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στους ανωτέρω νόμους καθώς και η τήρηση των κάθε μορφής υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις αυτών, έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, η οποία ενεργεί, ως ειδικό όργανο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει πλήρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που της προσκομίζουν τα ελεγχόμενα πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαμβάνει ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περιπτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τους ελέγχους αρμοδιότητάς της. 

Η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένα πορίσματα για τους ελέγχους που διενεργεί και σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης ποινικών αδικημάτων τα διαβιβάζει στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα, η Επιτροπή διαβιβάζει το πόρισμα στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντάγματος. 

Η Επιτροπή συγκροτείται από:

α) Τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

β) Τον Αρεοπαγίτη ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ) Δύο (2) Συμβούλους της Επικρατείας, ως τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

δ) Τον Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε) Τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του που ορίζεται με πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

στ) Τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ζ) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

η) Τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του.

θ) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του.

ι) Τον βουλευτή της μεγαλύτερης σε δύναμη κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν μετέχει στην Κυβέρνηση, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με ενυπόγραφη δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των Δικαστικών και των Εισαγγελικών Λειτουργών, καθήκοντα Πρόεδρου της Επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στην Επιτροπή ως μέλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής, μετά την ανασυγκρότησή της με την αρ. 227/158/9.1.2019 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής, έχει ως εξής : 

 1. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου του Ζαχαρία, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
 2. Γεώργιος Κοντός του Χρήστου, Αρεοπαγίτης.
 3. Παναγιώτης Τσούκας του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος της Επικρατείας.
 4. Βασίλειος Αραβαντινός του Θεοδώρου, Σύμβουλος της Επικρατείας.
 5. Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Παναγιώτης Καραγιάννης του Σταύρου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
 7. Άννα Ζαΐρη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
 8. Μαρία Παπασπύρου του Αριστείδη, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.
 9. Θεόδωρος Μητράκος του Μαρίνου, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
 10. Γεώργιος Παπαφιλίππου του Αντωνίου, Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
 11. Κωνσταντίνος Τσιάρας του Αλεξάνδρου, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αντώνιος Συρίγος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αναπληρωτής της Προέδρου της Επιτροπής Ελέχγου Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου.
 2. Αθανάσιος Καγκάνης του Βασιλείου, Αρεοπαγίτης, αναπληρωτής του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Κοντού.
 3. Αγάπη Γαλελιανού-Χαλκιαδάκη του Στυλιανού, Σύμβουλος της Επικρατείας, αναπληρώτρια του Συμβούλου της Επικρατείας Παναγιώτη Τσούκα.
 4. Χρήστος Λιάκουρας του Φωτίου, Σύμβουλος Επικρατείας, αναπληρωτής του Βασιλείου Αραβαντινού.
 5. Κωνσταντίνος Παραθύρας του Νικολάου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπληρωτής της Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ασημίνας Σαντοριναίου.
 6. Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρώτρια του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη.
 7. Ιωάννης Αγγελής του Εμμανουήλ, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναπληρωτής της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Άννας Ζαΐρη.
 8. Νικολίτσα Ράπτη του Κωνσταντίνου, Ειδική Επιθεωρήτρια στο Γ.Ε.Δ.Δ., αναπληρώτρια της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου.
 9. Γεώργιος Πάσχας του Ιωάννη, αναπληρωτής του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρου Μητράκου.
 10. Γεώργιος Παπαηλιού του Ηλία, αναπληρωτής του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Γεωργίου Παπαφιλίππου.
 11. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη, αναπληρωτής του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσιάρα.