Οργάνωση & Λειτουργία : Προεδρείο

Κοσμήτορες & Γραμματείς

(άρθρα 8, 9, & 10 του ΚτΒ)
 
Οι Κοσμήτορες επικουρούν τον Πρόεδρο σε οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα της Βουλής ή σε άλλες αρμοδιότητες που τους αναθέτει με απόφασή του. Οι Γραμματείς επικουρούν τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις της Βουλής ή σε άλλες αρμοδιότητες που τους αναθέτει με αποφάσεις του.

Ακολουθούν τα βιογραφικά των Κοσμητόρων και γραμματέων της τρέχουσας συνόδου

 

Αποτελέσματα
Φωτογραφία Όνομα Κοινοβουλευτική Ομάδα Θέση
Γεώργιος Βρεττάκος Γεώργιος Βρεττάκος ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γραμματέας
04/07/2023
Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γραμματέας
04/07/2023
Σπυρίδων Κουλκουδίνας Σπυρίδων Κουλκουδίνας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γραμματέας
04/07/2023
Πέτρος Παππάς Πέτρος Παππάς ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ Γραμματέας
04/07/2023
Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γραμματέας
04/07/2023
Εμμανουήλ (Μανώλης) Χριστοδουλάκης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Γραμματέας
04/07/2023
Βασίλειος Γιόγιακας Βασίλειος Γιόγιακας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοσμήτορας
04/07/2023
Μαρίνα Κοντοτόλη Μαρίνα Κοντοτόλη ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ Κοσμήτορας
04/07/2023
Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης Βασίλειος-Νικόλαος Υψηλάντης ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοσμήτορας
04/07/2023
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ