Οργάνωση & Λειτουργία : Ολομέλεια

Σύνθεση Προηγoύμενων Περιόδων

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΒ’ , Η’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 16/9/2007 έως 7/9/2009

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑ’   ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 7/3/2004 έως 18/8/2007

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ι’     ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 9 /4/2000 έως 11/2/2004

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Θ’   ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 22 /09/1996 έως 14/3/2000

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η’    ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 10 /10/1993 έως 24/8/1996

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ζ’    ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 8 /4/1990 έως 11/9/1993

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΤ’  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5/11/1989 έως 12/3/1990

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ε’     ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 18/6/1989 έως 12/10/1989

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Δ’,  ΣΤ’ Αναθεωρητική    ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2/6/1985 έως 2/6/1989

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ