Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

11.10.2019

 
1.  Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας»  (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χριστόδουλος Στεφανάδης και Ανδρέας Ξανθός.
 
2. Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Οικονόμου και Νικόλαος Παππάς.