Ενημέρωση

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16.05.2019

 
Ώρα 13.00΄
 
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τo άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών.
 
2.    Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.