Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

13.02.2024

Ώρα 10.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία-Ελένη (Μαριλένα) Σούκουλη-Βιλιάλη και Γεώργιος Παπαηλιού.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2024 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ