Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

11.09.2019

 
1.    Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου
                                    
2.    Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου
 
3.    Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή για την παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου
 
4.    Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργού Επικρατείας «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), "Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)"».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Μπούγας και Μάριος Κάτσης.