Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

14.10.2021

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022  (2η συνεδρίαση).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Ευτυχία Αχτσιόγλου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος και Κρίτων-Ηλίας Αρσένης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Διονύσιος Σταμενίτης, Αικατερίνη Παπανάτσιου, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Χήτας και Γεώργιος Λογιάδης.
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της συζήτησης επί του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022  (3η συνεδρίαση).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Ευτυχία Αχτσιόγλου, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βασίλειος Βιλιάρδος και Κρίτων-Ηλίας Αρσένης.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Διονύσιος Σταμενίτης, Αικατερίνη Παπανάτσιου, Γεώργιος Αρβανιτίδης, Διαμάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Χήτας και Γεώργιος Λογιάδης.
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για θέματα αρμοδιότητάς του. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ