Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

22.07.2021

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,   κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, προ της υπογραφής των Συμβάσεων, για τα έργα: «α) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητροδρόμου στον Δυτικό Τομέα και τον Κάθετο Άξονα Α29 (2020-2022)», με κωδικό αναφοράς 5823 και β) «Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητροδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους Άξονες A1, Α25 και Α23 (2020-2022)», με κωδικό αναφοράς 5824».
 
2. Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,   κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 32§9 του Κανονισμού της Βουλής, προ της υπογραφής της Σύμβασης, για το έργο: «Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές, καθώς και σε λοιπές υποδομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020».
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Ενημέρωση της Επιτροπής για την νέα δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “ Fit for 55”».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Γεώργιος Ζήσης - Τέγος, Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Εβελίνα Σταμούλη, Ακόλουθος Περιβάλλοντος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, (μέσω τηλεδιάσκεψης), Γεώργιος Κρεμλής, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, (μέσω τηλεδιάσκεψης) και Αργυρώ Ζέρβα, Απεσταλμένη της Ελλάδας στην Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δασών. 
 
4. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας      
Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Σάββας Χιονίδης και Μάριος Κάτσης. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ