Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

03.04.2024

1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Το έργο και η συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΕΔΔΑ και κατά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην Ελλάδα - Ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει η Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κυρία Νίκη Μαριόλη.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Ενημέρωση για το Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης.
β) Πρόταση αγοράς έργου τέχνης για τον εμπλουτισμό της συλλογής έργων τέχνης της Βουλής των Ελλήνων.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν η κυρία Μαρία Καμηλάκη, Αν. Προϊσταμένη της Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων, η κυρία Αθηνά Μ. Συναρέλλη, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και η κυρία Ασπασία Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»  (2η  συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).      
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Βρεττάκος και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. 
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα  Γερουσίας
Η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα Μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 49 Α του Κανονισμού της Βουλής και 57 του ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 4892/2022, όπως ισχύουν, του προτεινομένου, κ. Κωνσταντίνου Μεγαρίτη, από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου, για διορισμό στη θέση του Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»  (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Βρεττάκος και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

 
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ