Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

23.05.2022

1. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χριστόφορος - Εμμανουήλ Μπουτσικάκης και Σωκράτης Φάμελλος.
 
2. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (3η συνεδρίαση).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χριστόφορος - Εμμανουήλ Μπουτσικάκης και Σωκράτης Φάμελλος. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ