Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

22.07.2021

Ώρα 10.00΄          

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Οργανικός Νόμος του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Δημήτριος Κούβελας και Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2021 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ