Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

29.11.2022

Ώρα 10.00΄

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευριπίδης Στυλιανίδης και Ιωάννης Αμανατίδης.                                     
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2022 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ