Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

10.07.2024

Ώρα 10.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: «Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευάγγελος Λιάκος και Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2024 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ