Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

15.09.2021

1. Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
H Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
H Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής.
 
  
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ