Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

10.10.2019

 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση  των μελών των Επιτροπών από τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook και των επιπτώσεων αυτής στον ελληνικό τουριστικό κλάδο.
Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν η Πρόεδρος του ΕΟΤ, κυρία Αγγελική Γκερέκου, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ιωάννης Ρέτσος και ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της τρίτης θεματικής ενότητας αναθεωρητέων διατάξεων (άρθρα 37, 38, 68 και 84 Συντάγματος).
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, για τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.
 
4. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χριστόδουλος Στεφανάδης και Ανδρέας Ξανθός.