Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

13.02.2024

1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Εξεταστική Επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό»  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρα.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στη διαχείριση των αποβλήτων.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού   Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Εμμανουήλ Γραφάκος και ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Ανδρέας Ποττάκης.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες ΕΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την ενίσχυση της στήριξης των θυμάτων.
β. Λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και η κυρία Θεοδώρα Γιαννή, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποδοχής στη Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ.    
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ