Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

25.05.2022

Ώρα 10.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χριστόφορος - Εμμανουήλ Μπουτσικάκης και Σωκράτης Φάμελλος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2022 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) έως δύο (2) συνεδριάσεις. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ