Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

02.12.2022

Ώρα 9.00΄  
 
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ζήσης Τζηκαλάγιας και Ανδρέας Ξανθός. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ