Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12.02.2024

 
Ώρα 13.30΄
 
Συζήτηση και ψήφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος και του άρθρου 118 του Κανονισμού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/ 24.6.1987)  και Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/ 10.4.1997), όπως ισχύουν».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Βεσυρόπουλος και Όλγα Γεροβασίλη. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ