Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

16.05.2024

1. Ώρα 9.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων  θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις». 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάκης.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου   θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας στη δημόσια σφαίρα.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κυρίες: Μαρία - Βαρβάρα (Μαίη) Ζαννή, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος της Women Act, Μαρία Καρακλιούμη, Συνιδρύτρια της Women Act, Μαρίνα Καλαϊτζή, Συντονίστρια της Women Act Θεσσαλονίκης, Μαρία Παπαδοπούλου - Γιαννακίδου, Συντονίστρια της Women Act Αλεξανδρούπολης, Δήμητρα Κουντουριώτη, Συντονίστρια της Women Act Θήβας και Στυλιανή Ρουμπέτη, Συντονίστρια της Women Act Ρόδου.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση της από 23 Νοεμβρίου 2023 Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." και της εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.", και αφετέρου της εταιρείας "ΣΑΡΙΣΑ Υπο-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Ανώνυμη Εταιρεία", της εταιρείας "Blacksummit Financial Group Inc", της εταιρείας "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών" και της εταιρείας "Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστημικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία"».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μακάριος Λαζαρίδης και Χαράλαμπος (Χάρης) Μαμουλάκης.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Δίκτυο Νatura 2000 – Επικαιροποίηση μελετών και του νομικού καθεστώτος που διέπει τις περιοχές Natura 2000 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Β.  Απάτητες Παραλίες.
Τα Μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Στυλιανός Μπλέτσας, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Δρ. Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος εταίρος της ENVECO A.E., Συντονιστής Έργου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε., Εκπρόσωπος της σύμπραξης των εταιρειών ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. και ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. για την εκπόνηση της Μελέτης 5 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» και Ειρήνη - Σπυριδούλα Στανωτά, Γεωλόγος - Γεωπεριβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Περιβαλλοντικών Μελετών της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Υπεύθυνη σύνταξης της Μελέτης 5. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ