Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

23.01.2014

1.Ώρα 10.00΄π.μ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) θα συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Απόστολος Βεσυρόπουλος και Μαρία Διακάκη


2.Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) θα συνεδριάσει η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και διαχείριση Απορριμμάτων».
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ. Ιωάννης Παλαιοκρασάς, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ναταλία Ρουμελιώτη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης του Δικτύου «Μεσόγειος SOS», Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης, Νικόλαος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, Αγνή Βλαβιανού - Αρβανίτη, Πρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής και Περικλής Σαχίνης, Επιτελικός Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ