Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

09.02.2023

Ώρα 10.00΄  

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Βασίλειος Οικονόμου και Διονύσιος - Χαράλαμπος Καλαματιανός.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2023 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.



 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ