Ενημέρωση

Σήμερα στη Βουλή

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

23.06.2022

Ώρα 10.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μάξιμος Σενετάκης και Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2022 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση. 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ