Ενημέρωση

1996

"Κύπρος: 9.000 χρόνια πολιτισμού"

Το 1996, η Βουλή των Ελλήνων παρουσίασε στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου έκθεση με αντιπροσωπευτικά δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Αντικείμενα της Αρχαϊκής, κλασικής, μεσαιωνικής, αλλά και της σύγχρονης εποχής, κατέδειξαν στην έκθεση αυτή την αδιαίρετη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού στην κυπριακή πολιτισμική παράδοση. 
Επιστροφή