Ενημέρωση

Δεκέμβριος 2009

"Κομμάτια και αποσπάσματα: περιδιαβάζοντας τον Τύπο του ‘60"

Έκθεση που ανέδειξε τεκμήρια από τη συλλογή του Ημερήσιου και περιοδικού Τύπου της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Παρουσιάστηκε στο ισόγειο του κτηρίου Αμαλίας 22-24. Κυκλοφόρησε οδηγός σε μορφή CD-ROM.
Επιστροφή