Ενημέρωση

1999

"Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999)"

Με τη διοργάνωση αυτής της έκθεσης η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τη συμπλήρωση 500 χρόνων από την έκδοση από ελληνικό τυπογραφικό εργαστήριο του πρώτου ελληνικού βιβλίου (Ζαχ. Καλλέργη, Μέγα ετυμολογικόν λεξικόν, Βενετία 1499).

Το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της πολιτιστικής ταυτότητας του Νέου Ελληνισμού και στη διαμόρφωση της εθνικής και δημοκρατικής συνείδησης του ελληνικού λαού.

Κυκλοφόρησε ογκώδης επιστημονικός οδηγός, επιτομή του και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και εκπαιδευτικό φυλλάδιο.


Επιστροφή