Ενημέρωση

Ιούνιος 2008

"Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συγγράφουν: 1974-2008"

Στις  24 Ιουνίου 2008, διοργανώθηκε από τη Βουλή η έκθεση με τίτλο «Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συγγράφουν: 1974-2008». Η έκθεση παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου του Μεγάρου της Βουλής και περιελάμβανε από 1.000 βιβλία Bουλευτών και Eυρωβουλευτών της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Συνολικά καταγράφηκαν 2.500 τίτλοι βιβλίων 420 Βουλευτών και Ευρωβουλευτών που για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν με σύστημα, προκειμένου να αποτυπωθεί η συγγραφική δραστηριότητά τους σε όλους τους τομείς των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων τους. 

Παράλληλα στην έκθεση λειτούργησαν τρεις οθόνες αφής όπου οι επισκέπτες  είχαν την δυνατότητα πρόσβασης σε μια δυναμική και συνεχώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από την Βιβλιοθήκη της Βουλής και περιλαμβάνει πληροφορίες για το σύνολο των 1.386 Βουλευτών και Ευρωβουλευτών που εκλέχτηκαν από το 1974, τα βασικά βιογραφικά τους στοιχεία (τόπο και ημερομηνία γέννησης/θανάτου, φωτογραφία, ημερομηνία πρώτης εκλογής, τόπου και κόμματος εκλογής κ.λπ.) και το σύνολο της συγγραφικής τους παραγωγής.

Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και Κατάλογος της Έκθεσης που περιλαμβάνει τους συγγραφείς Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και το συγγραφικό τους έργο.
Επιστροφή