Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα 16 Οκτ 2012

Δημόσια Διαβούλευση για το Υποέργο 1 του ΣτΠ

Δημόσια Διαβούλευση για το Υποέργο 1 του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας » της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» Αναλυτικές Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων http://yeep.parliament.gr/Default.aspx?tabid=2207
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ