Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) ψυκτών νερού δικτύου επιδαπέδιων, για τις ανάγκες του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων

 

Η Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια της προμήθειας και τοποθέτησης επτά (7) ψυκτών νερού δικτύου επιδαπέδιων, για τις ανάγκες του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Οκτώβριο 2017 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και έντυπο οικονομικής προσφοράς του Τμήματος Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.640,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.040,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

κ α λ ε ί

όσους επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σφραγισμένη προσφορά, συνοδευόμενη από αίτηση, στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Προμηθειών

(Υπ' όψιν Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπ' αριθμ. 13058/7995/06.11.2017, ΑΔΑ. 03-04XB απόφασης)

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, 3ος όροφος, από τις 09.00 έως 13.30. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και το αργότερο μέχρι ώρα 12.00΄(μεσημέρι). Στην τιμή κάθε προσφοράς δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών που θα γίνει την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00΄(μεσημέρι), στην αίθουσα 512, στον 5ο όροφο του κτηρίου της Βουλής επί της Λεωφόρου Αμαλίας 22 - 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω έργο θα δίδονται, για διαδικαστικά ζητήματα, στο τηλ. 210 3692123 και fax 210 3692120 (Τμήμα Προμηθειών), και για τις προδιαγραφές θα δίδονται στα τηλ. 210 5102384 και 210 5102385, και fax 210 5102340.

Η Βουλή των Ελλήνων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία.

Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δεν μεταβάλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική φύση της διαδικασίας.

                                                  Από τη Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

                      Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή, τους γενικούς όρους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς

Επιστροφή
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.