Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 266 αποτελέσματα| Σελίδα 23 από 27
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης εβδομήντα εννέα (79) παραθύρων στους χώρους των αιθρίων της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του δαπέδου στους χώρους εκατέρωθεν της αίθουσας της Γερουσίας στον Α’ όροφο του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και υλοποίηση Ενιαίας Πλατφόρμας Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών & Προηγμένων Υπηρεσιών Ψηφιακών Υπογραφών για τετρακόσιους χρήστες
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριάντα χιλιάδων (30.000) δεσμίδων των πεντακοσίων (500) φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 για την κάλυψη αναγκών διαφόρων υπηρεσιών της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναβαθμίσεων και λογισμικών που θα αξιοποιηθούν στο σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων NetApp/IBM N 6240 της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) σάκων απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείων και W.C., για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αναζήτηση αναδόχου για την προληπτική συντήρηση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης, για ένα (1) έτος, δεκαοκτώ (18) συστημάτων UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του 1ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και απόθεμα) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και αποθέματος) διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) μέτρων χειροπετσέτας σε ρολό (hand towel), για μηχανήματα με φωτοκύτταρο
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 221 - 230 από 266 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα