Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 262 αποτελέσματα| Σελίδα 23 από 27
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών αναβαθμίσεων και λογισμικών που θα αξιοποιηθούν στο σύστημα κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων NetApp/IBM N 6240 της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) σάκων απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείων και W.C., για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αναζήτηση αναδόχου για την προληπτική συντήρηση και την παροχή τεχνικής υποστήριξης, για ένα (1) έτος, δεκαοκτώ (18) συστημάτων UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής) που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα κτίρια της Βουλής των Ελλήνων
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του 1ου ορόφου του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και απόθεμα) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και αποθέματος) διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) μέτρων χειροπετσέτας σε ρολό (hand towel), για μηχανήματα με φωτοκύτταρο
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης και αποκατάστασης σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής και συντήρησης ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων για τη σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Blade Servers, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αποκατάσταση στεγάνωσης και λοιπών φθορών, του κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, επί των οδών Ανθίμου Γαζή και Κολοκοτρώνη.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 221 - 230 από 262 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα