Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

     
Βρέθηκαν 258 αποτελέσματα| Σελίδα 23 από 26
Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Ταξινομήστε βάσει Κατάσταση
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και απόθεμα) πενήντα χιλιάδων (50.000) σακουλών απορριμμάτων βιοδιασπώμενων, διαστάσεων 70 cm X 110 cm.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ετήσια προμήθεια (και αποθέματος) διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) μέτρων χειροπετσέτας σε ρολό (hand towel), για μηχανήματα με φωτοκύτταρο
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης και αποκατάστασης σαθρών επιφανειών επιχρισμάτων και σκυροδέματος στο δώμα του Μεγάρου της Βουλής και συντήρησης ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σωληνώσεων για τη σύνδεση του δικτύου κλιματισμού του παιδικού σταθμού με το δίκτυο θέρμανσης του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Blade Servers, για την κάλυψη αναγκών της Βουλής των Ελλήνων.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αποκατάσταση στεγάνωσης και λοιπών φθορών, του κτιρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, επί των οδών Ανθίμου Γαζή και Κολοκοτρώνη.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την καθαίρεση επιχρισμάτων και κατασκευή ψευδοροφής σε τμήμα της οροφής του ανατολικού διαδρόμου του Β’ ορόφου του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 12.07.2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών στεγανοποίησης των δωμάτων και των στηθαίων στην ταράτσα του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 12.07.2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την αντικατάσταση της υπάρχουσας μοκέτας με νέα, στην αίθουσα της Γερουσίας στον Α’ όροφο του Μεγάρου της Βουλής και στην αίθουσα της Ολομέλειας στο ισόγειο του Μεγάρου της Βουλής.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Αθήνα, 09 Ιουνίου 2013
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού, άδειες χρηστών και υποστήριξης για την υλοποίηση υποδομής ασφαλούς διασύνδεσης της Ειδικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών.
Ολοκληρώθηκε/Απόφαση Ανάθεσης
Εγγραφές: 221 - 230 από 258 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα