Ενημέρωση : Διαγωνισμοί

Αθήνα, 15 Νοέμβρη 2019

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων/ Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων» με προϋπολογισμό 2.794.020,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού (1/2019).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ