Ενημέρωση

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010

O Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημοσίου χρέους

Ιδιαίτερα θετική είναι η ανταπόκριση των Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδας, για συμμετοχή στην πανεθνική προσπάθεια, οι οποίοι εκδηλώνουν τη διάθεσή τους για στήριξη της χώρας, προκειμένου να βγει από την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, λόγω των δημοσιονομικών της μεγεθών.
Ως γνωστόν πριν από λίγες ημέρες ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος πρότεινε δημόσια τη δημιουργία «Ταμείου» στήριξης της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους της χώρας.
Επικεφαλής αυτής της εκστρατείας έχει τεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος αποδέχθηκε πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. Μία προσωπικότητα, ευγνωσμένου κύρους και ευρύτατης αποδοχής που εκφράζει ολόκληρο τον ελληνισμό.
Με σχετική πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργίου Προβόπουλου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής, δημιουργήθηκε με κωδικό 26132462 «Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημοσίου χρέους»,  στον οποίο μπορούν εθελοντικά οι πολίτες της χώρας και οι Έλληνες της διασποράς να καταθέτουν οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποιος επιθυμεί να συμβάλει με τη διάθεση οποιουδήποτε ποσού δύναται, είτε από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε από οποιοδήποτε υποκατάστημα των άλλων δημόσιων και ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων, να καταθέτει την προσφορά του στον παραπάνω λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.
Όταν πρόκειται για την συνεισφορά μέσω των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό ή και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, τότε ο κωδικός είναι:
ΙΒΑΝ GR 04 010 0024 0000000026132462 και SWΙFT/BICBNGRGRAA.
            Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο κ. Πετσάλνικος, προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η διαφάνεια και η αξιοποίηση της κάθε εθελοντικής προσφοράς αποκλειστικά στην προσπάθεια μείωσης του δημοσίου χρέους της πατρίδας μας, δεν συστάθηκε για τον λογαριασμό αυτό Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε παρεμβάλλονται διαχειριστές.
Στην πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας επισημαίνεται ότι αυτά δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους συναλλασσόμενους με προμήθεια για τις εντολές πίστωσης του ανωτέρω λογαριασμού.
Όπως πρότεινε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιος Προβόπουλος σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα αποτελέσματα συγκέντρωσης των χρηματικών ποσών και την μεταφορά τους στον κωδικό που αφορά αποκλειστικά στην απόσβεση του δημοσίου χρέους.
Ο κ. Προβόπουλος στην επιστολή του προς τον κ. Πετσάλνικο, με την οποία του γνωστοποιεί τη δημιουργία του Λογαριασμού, επισημαίνει χαρακτηριστικά: «θέλω να πιστεύω ότι η εξαιρετική σας ιδέα, σε συνδυασμό με τις υψηλές εγγυήσεις διαφάνειας και ακεραιότητας κατά την εφαρμογή της, θα αποδώσει τους επιδιωκόμενους καρπούς».
Επιστροφή
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ