ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 112310 αποτελέσματα, σελ. 1 από 11231
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2420 24/06/2016 Αναφορές επισημαίνει την υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξασφάλιση πρόσβασης Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες στη θάλασσα σε μια τουλάχιστον παραλία της περιοχής ευθύνης τους.
2421 24/06/2016 Αναφορές αιτείται τη δυνατότητα αναβολής της φοίτησης των επιτυχόντων των Σχολών Αστυνομίας, που φοιτούν σε άλλες σχολές, αντί για τη διαγραφή τους από αυτές.
2424 24/06/2016 Αναφορές καταγγέλλει επικοινωνιακό τρικ της Περιφέρειας Αττικής που αφορά ανακοίνωση για την επιστροφή χρημάτων στους δήμους μέλη του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
2422 24/06/2016 Αναφορές αιτούνται την άμεση λειτουργία εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην πόλη της Έδεσσας.
2423 24/06/2016 Αναφορές αιτούνται τη λειτουργία εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στην πόλη της Έδεσσας.
2425 24/06/2016 Αναφορές αιτείται την παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων, των εγκαταλελειμμένων αιθουσών και χώρων συγκεντρώσεων οικισμών των εργατικών κατοικιών που ανήκουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες κοινωνικών δομών ή να παραχωρηθούν σε τοπικούς κοινωνικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς/συλλόγους με κοινωφελείς δράσεις, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη λήψης μέτρων για την καθαριότητα και πυροπροστασία της περιοχής Πλατανόδασος.
2426 24/06/2016 Αναφορές αιτείται το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ανάμεσα στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και το υπουργείο.
2427 24/06/2016 Αναφορές παραθέτει τη δημόσια δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και αιτείται την επανεξέταση της προτεινόμενης τροπολογίας σχετικά με τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, ενώ αξιώνει την ενημέρωσή της για τις εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα διεθνούς προστασίας.
2429 24/06/2016 Αναφορές παραθέτει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου/Περαχώρας/Αγίων Θεοδώρων κατά της προτιθέμενης υποστελέχωσης και υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου.
2428 24/06/2016 Αναφορές αιτείται τη δυνατότητα απαντήσεων και ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα και την τύχη συγκεκριμένων δικογραφιών που εστάλησαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Εισαγγελία.
Εγγραφές: 1 - 10 από 112310 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα