ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές

(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις

(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις

(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων

(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις

(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις

(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 


Βρέθηκαν 95745 αποτελέσματα, σελ. 1 από 9575
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
2682 19/12/2014 Αναφορές παραθέτει πρόταση για την επέκταση του άρθρου 1 παρ. 2 του κανονισμού του ΕΛΓΑ, στο οποίο προβλέπεται η κατ΄εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές που προξενούνται στην φυτική παραγωγή από τα αγριογούρουνα.
2681 19/12/2014 Αναφορές αιτείται να υπάρξει μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων των δομών τους, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους.
2684 19/12/2014 Αναφορές παραθέτει τις προτάσεις του αναφορικά με την τροπολογία για την επάρκεια προσόντων διδασκαλίας και αιτείται κοινωνικό διάλογο επί του θέματος.
2683 19/12/2014 Αναφορές αιτείται να τεθεί ως θέμα συζήτησης το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας στην Αθήνα.
2687 19/12/2014 Αναφορές επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Μύτικα και αιτείται την επάνδρωση του με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό.
2686 19/12/2014 Αναφορές εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τα λειτουργικά κενά του εν λόγω σχολείου και αιτούνται την άμεση κάλυψη τους σε συνδυασμό με την απαίτηση για τήρηση σειράς χρονικής προτεραιότητας στις προσλήψεις νηπιαγωγών που επιβαλλέται να πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια της ανατολικής Αττικής.
2685 19/12/2014 Αναφορές αιτείται να τεθεί στη συζήτηση, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας στην Αθήνα, το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων.
2689 19/12/2014 Αναφορές διαμαρτύτεται διότι, κατά την γώμη του, έχει υποστεί ζημιές από την απαράδεκτη συμπεριφορά εκπροσώπων διαφόρων δημοσίων φορέων.
2688 19/12/2014 Αναφορές παραθέτει τις προτάσεις της αναφορικά με το νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση.
2692 19/12/2014 Αναφορές αιτείται την άμεση επίλυση προβλημάτων του κέντρου υγείας Θέρμης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Εγγραφές: 1 - 10 από 95745 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα