ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές

(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις

(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις

(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων

(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις

(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις

(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 


Βρέθηκαν 92952 αποτελέσματα, σελ. 1 από 9296
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
1982 21/10/2014 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τη δυσμενή λειτουργία του Κέντρου Υγείας και του Σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και αιτείται, μεταξύ άλλων, τη στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και ασθενοφόρο.
1926 21/10/2014 Αναφορές καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός του προγράμματος ¨εξοίκονόμηση κατ΄οίκον ¨ στο νομό Δράμας.
1954 21/10/2014 Αναφορές επισημαίνει τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την ανεπάρκεια των χώρων για την φιλοξενία των μαθητών και αιτείται την εξεύρεση λύσης, αλλά και την επιπλέον λειτουργία του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης.
1987 21/10/2014 Αναφορές αιτούνται την άμεση επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων του αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
1993 21/10/2014 Αναφορές καταγγέλει την απουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στο 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Στύρων και αιτείται την έγκαιρη τοποθέτησή του για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
1941 21/10/2014 Αναφορές το οποίο αναφέρεται σε περίπτωση παιδόφιλου λέκτορα πανεπιστημίου, ο οποίος συνεχίζει κανονικά την εργασία του.
1991 21/10/2014 Αναφορές αιτείται την επαναλειτουργία του ¨Σικιαριδείου¨ Ιδρύματος και των ειδικών ημερήσιων προγραμμάτων του και τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης από την πολιτεία.
1917 21/10/2014 Αναφορές παραθέτουν τις προτάσεις τους για τα ελλείματα της ποινικής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των ζώων και προτείνουνι την τροποποίησή της.
1932 21/10/2014 Αναφορές επισημαίνει την ανάγκη για τη σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων με σκοπό την αυτοοργάνωση του κλάδου και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και αιτείται την άμεση αντιμετώπιση των χρονιζόντων ζητημάτων του εν λόγω τομέα.
1961 21/10/2014 Αναφορές το οποίο αναφέρεται στον παρόνομο πλουτισμό εγκληματικών κυκλωμάτων, μέσω των ¨λευκών¨γάμων με αλλοδαπούς, με στόχο την απόκτηση της πράσινης κάρτας.
Εγγραφές: 1 - 10 από 92952 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα