ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές

(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις

(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις

(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων

(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις

(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις

(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 


Βρέθηκαν 102249 αποτελέσματα, σελ. 1 από 10225
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
4607 27/08/2015 Ερωτήσεις Άδεια μητρότητας, άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου, ωράριο απασχόλησης των εργαζόμενων μητέρων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ)
388/4605 27/08/2015 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Κίνδυνος κατάρρευσης των σιδηροδρομικών λειτουργιών με τη συνεχιζόμενη απαξίωσή τους και επείγουσα ανάγκη προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε όλες τις υποδομές των σιδηροδρόμων της χώρας
389/4606 27/08/2015 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Σχετικά με τα προβλήματα που διέπουν το καθεστώς συνταξιοδότησης και φορολόγησης Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού
386 26/08/2015 Α.Κ.Ε. Κατάθεση στη Βουλή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με τον ESM και του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜοU)
4587 26/08/2015 Ερωτήσεις Προγραμματισμός για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού και νασηλευτκού προσωπικού στο Νοσοκομείο Ρόδου και στο ΕΚΑΒ, εν όψει τωνπροσλήψεων για την κάλυψη 2440 κενών θέσεων φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
4589 26/08/2015 Ερωτήσεις Το 3ο Μνημόνιο διαλύει και ξεπουλάει την Δημόσια ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ
4590 26/08/2015 Ερωτήσεις Επικαιροποίηση ιατρικών όρων, ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση ασθενειών όπως και εισαγωγή νέων νοσολογικών οντοτήτων για την ένταξη εκπαιδευτικών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
4591 26/08/2015 Ερωτήσεις Στήριξη παραδοσιακών ελαιώνων στο Τρίκερι και Ενίσχυση στο Πήλιο
387/4588 26/08/2015 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) ως περιουσιακό στοιχείο που έχει σήμερα στο χαρτοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ
4592 26/08/2015 Ερωτήσεις Προτίθεσθε να δείξετε μέριμνα για την Υγεία των πολιτών τυο Νομού Κοζάνης;
Εγγραφές: 1 - 10 από 102249 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα