ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 111078 αποτελέσματα, σελ. 1 από 11108
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
5694 27/05/2016 Ερωτήσεις Ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης της Αρκαδίας
27/21 26/05/2016 Επίκαιρες Επερωτήσεις Οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία
2089 26/05/2016 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την εξαίρεση των τρίτεκνων οικογενειών από τους δικαιούχους δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων βάσει της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που εντάσσει στους δικαιούχους του προγράμματος, μόνον τους πολύτεκνους γονείς με προστατευόμενα τέκνα.
2090 26/05/2016 Αναφορές εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τον αποκλεισμό τους από τις ειδικές κατηγορίες, όπως ορίζει το άρθρο τρία 3 του Προεδρικού Διατάγματος 44/2016 περί εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ παράλληλα αιτούνται τη συμπερίληψή τους με νομοθετική τροποποίηση της ως άνω διάταξης στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% των εισαγομένων στην προαναφερθείσα ακαδημία.
2092 26/05/2016 Αναφορές αιτείται τον εμβολιασμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στα κέντρα φιλοξενίας με όλα τα εμβόλια του Εθνικού προγράμματος Εμβολιασμού και όλων όσων εξ αυτών έρχονται σε επαφή με τον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό με στόχο την προστασία τους από συγκεκριμένα νοσήματα.
2091 26/05/2016 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την εξαίρεση των τρίτεκνων οικογενειών από τους δικαιούχους δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων βάσει της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που εντάσσει στους δικαιούχους του προγράμματος μόνον τους πολύτεκνους γονείς με προστατευόμενα τέκνα.
2094 26/05/2016 Αναφορές εκφράζει την ανησυχία του για το σύστημα πρόσληψης του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού επισημαίνοντα την ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρίτου διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού στη δημόσια διοίκηση
2093 26/05/2016 Αναφορές επισημαίνει την ανάγκη συνολικής και ενιαίας ρύθμισης του καθεστώτος σύναψης και λειτουργίας των συμβάσεων καθαρισμού των σχολικών μονάδων φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να διατίθεται επαρκής προϋπολογισμός για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χωρίς αιφνιδιαστικές μειώσεις και αιτείται την αποκατάσταση της επιβληθείσας μείωσης του /10% της περιόδου 2015 / 2016.
2095 26/05/2016 Αναφορές καταγγέλλει το φαινόμενο της παράνομης μίσθωσης τροχοφόρων, που δεν συμβαδίζουν με τον αριθμό των ενταγμένων οχημάτων και το ζήτημα έλλειψης ταξί ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο αναδεικνύοντας τα προβλήματα μετακίνησης που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Μυκόνου, ενώ παράλληλα παραθέτει τρόπους αντιμετώπισης των προαναφερθέντων ζητημάτων.
2096 26/05/2016 Αναφορές καταγγέλλει το φαινόμενο δυσανάλογης ανακατανομής του προσφυγικού πληθυσμού στην επικράτεια εκφράζοντας την ανησυχία του για την ίδρυση και λειτουργία νέων κέντρν φιλοξενίας στο Νομό Κιλκίς, ενώ παράλληλα αιτείται τη δραστική επίλυση του ζητήματος με ισοκατανομή των προσφύγων στους νομούς και τους δήμους της χώρας.
Εγγραφές: 1 - 10 από 111078 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα