ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Tα μέσα κoινoβoυλευτικoύ ελέγχoυ, εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, πoυ ρυθμίζεται από τo άρθρo 142, είναι: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών.

Για αναζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών κ.λ.π, πατήστε εδώ:


Α) Αναφορές
(άρθρο 125 του ΚτΒ)

Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.


Β) Ερωτήσεις
(άρθρα 126-128Β του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις.


Γ) Επίκαιρες ερωτήσεις
(άρθρα 129-132Α του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.


Δ) Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων
(άρθρο 133 του ΚτΒ)

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.


Ε) Επερωτήσεις
(άρθρα 134-137 του ΚτΒ)

Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.


ΣΤ) Επίκαιρες επερωτήσεις
(άρθρο 138 του ΚτΒ)

Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.


Κοινοβουλευτικός Ελέγχος - Αναζήτηση

 

 


Βρέθηκαν 122400 αποτελέσματα, σελ. 1 από 12240
Αρ. Πρωτ Ταξινομήστε βάσει Ημερομηνία Ταξινομήστε βάσει Τύπος Ταξινομήστε βάσει Θέμα Απάντηση
4422 23/03/2017 Ερωτήσεις Αποκλεισμός των αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγών από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ διοικητικών θέσεων
4421 23/03/2017 Ερωτήσεις Χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τους φοιτητές που φοιτούν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για δεύτερο πτυχίο καθώς και για τους φοιτητές του ΕΑΠ
359/4420 23/03/2017 Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. Προσόντα πρόσληψης συμβούλων εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ
1564 23/03/2017 Αναφορές με υπόμνημά της, αναδεικνύει μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, τα οποία σχετίζονται με τις μετακινήσεις των μαθητών, τα δελτία μειωμένου εισιτηρίου, τα σχολικά κτήρια, τα σχολικά εγχειρίδια, τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις απουσίες, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων για τους μαθητές και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αιτούνται την επίλυσή τους.
1563 23/03/2017 Αναφορές εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης από την ΟΠΑΠ ΑΕ προς τους Πράκτορες, το οποίο χαρακτηρίζει ως προϊόν μονομερούς πρωτοβουλίας που επιβάλλει όρους καταχρηστικούς και παράλληλα δηλώνει πως θα προβεί στη χρήση κάθε νόμιμου μέσου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κλάδου.
1562 23/03/2017 Αναφορές επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι η θέση των προνηπίων είναι στα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας και όχι στους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
1561 23/03/2017 Αναφορές το οποίο αναφέρεται στο ότι παραμένει στα χαρτιά η κυβερνητική εξαγγελία για τις ρυθμίσεις των οφειλών και την δωρεάν περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
1560 23/03/2017 Αναφορές το οποίο αναφέρεται στο ότι ξεσηκώθηκε η Μάνη για τους νέους δασικούς χάρτες, ολόκληροι τουριστικοί οικισμοί εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις.
1559 23/03/2017 Αναφορές το οποίο αναφέρεται στο ότι χιλιάδες επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης κινδυνεύουν με λουκέτο στη δυτική Θεσσαλονίκη, αν δεν διορθωθεί το ψηφισμένο από τις 17/12/2015 χωροταξικό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1558 23/03/2017 Αναφορές το οποίο αναφέρεται στο ότι η πικρία των ανέργων που ευελπιστούσαν για μια θέση στον ήλιο μέσω της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (Ανώτατου Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) έγινε ακόμα εντονότερη.
Εγγραφές: 1 - 10 από 122400 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα