ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                                                                                                                                      
                                                           
                       
 
                                                                                 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
                                               
 
 
                                               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                   (03.08.2015 – 07.08.2015)
 
 
 
 ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επιλογή προϊσταμένου ή προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 εδαφ. στ’, 7, 82 παρ. 1, 87 παρ. 2 και 88 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Θαλάσσης, Γενικός Γραμματέας της Βουλής.
 
2. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση της Επιτροπής επί εκκρεμών ζητημάτων της αρμοδιότητάς της.
2. Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
3. Διαδικασία επεξεργασίας δικογραφιών που διαβιβάζονται στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί ποινικής ευθύνης Υπουργών.
 
 


Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία