ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                        
 
 
 
                                                                        
                                                                                                   Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
                                                                       
 
 
 
                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                   (3.11.2014 – 7.11.2014)
 
 
 
             ΔΕΥΤΕΡΑ
 
            Ώρα 12.00΄ - Αιθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)»
Εισηγητές: Γεώργιος Γεωργαντάς και
 
 
             ΤΡΙΤΗ
 
            1. Ώρα 10.30΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 70 του ν. 4249/2014, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.), κ. Αθανασίου Λέκκα, Αρχιπυράρχου.
 
            2. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.5 του Κ.τ.Β., από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Ανδριανό, για το θέμα της Οπαδικής Βίας.
 
           
            ΤΕΤΑΡΤΗ
 
             1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη,  σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49A  του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης κατασκευής έργου με τίτλο «αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης(Β.Ο.Α.Κ.) στο Ν. Ρεθύμνου».
 
            2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            3. Ώρα 10.15΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            4. Ώρα 10.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            5. Ώρα 10.45΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            6. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            7. Ώρα 11.15΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.         
           
            8. Ώρα 11.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            9. Ώρα 11.45΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή λοιπών μελών του Προεδρείου της Επιτροπής.
 
            10. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            11. Ώρα 12.10΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
           
           12. Ώρα 14.00΄  
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει  (Κτήριο Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού)με θέμα ημερήσιας διάταξης:
             Συζήτηση επί αιτήσεως άρσεως ασυλίας Βουλευτού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
            ΠΕΜΠΤΗ
           
            Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση  της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
            Εισηγητές: Εμμανουήλ Κόνσολας και Θεανώ Φωτίου
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία