ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                  
 
 
                         
                                                                                                   Αθήνα, 19 Απριλίου 2018
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Η΄ - Ώρα 12.30΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(16.4.2018 - 20.4.2018)
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Γραμματέα της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
Β) Συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατόπιν της αναφοράς του Προέδρου της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων (16 Απριλίου 2018) για υπόθεση που αφορά τον Βουλευτή, κ. Αριστείδη Φωκά και ακρόαση αυτού.
 
3. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Δημογραφικό και Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2016 - 2017: Τάσεις, προκλήσεις και πολιτικές».
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για το «Πρόγραμμα για την Εξάλειψη των Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της Θαλάσσιας Ζωής» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού FIRST LEGO League».                                                         
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν η Ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Terminators του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
5.  Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), κ. Ανδρέα Κομματά και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
6.  Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Τελική συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρμοδιότητας της Επιτροπής.
Β. Διαδικαστικά θέματα.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα
ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, σύμφωνα με το άρθρο 36§5 του Κ.τ.Β., σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας στον αγροτικό τομέα.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί και ο Υπουργός Γεωργίας της Ινδίας, κ. Gajendra Singh Shekhawat.
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 – 2014 θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
A. Παράταση των εργασιών της Επιτροπής.
B. Αντικατάσταση πραγματογνώμονα.
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση - Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.
Στην Επιτροπή έχουν κληθεί να παρευρεθούν οι κ.κ.: Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόστολος Σκαλτσογιάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φίλιππος Αραβανόπουλος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Φωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Νικόλαος Γρηγοριάδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 9.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α) Παρουσίαση του αποτελέσματος της συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης και Διάθεσης του Καταλόγου και Λειτουργιών Βιβλιοθήκης - Open ΑΒΕΚΤ.
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσουν η κυρία Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), η κυρία Ελένη Δρούλια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, καθώς και η κυρία Αλεξία Παναγοπούλου και ο κ. Νικόλαος Βασιλογαμβράκης, συνεργάτες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.).
Β) Προτάσεις για τη διευθέτηση θεμάτων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, εν όψει της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής, (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51 Α΄/1997, όπως ισχύει).
Τα μέλη των Επιτροπών θα ενημερώσει ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Συζήτηση επί της, από 13 Μαρτίου 2018, γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής (αρ. πρωτ. 402/13.3.2018).
Β. Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ακρόαση του Προέδρου, κ. Χρήστου Ζαμπίρα.
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Ενημέρωση,  δράσεις,  εμπειρίες  και  προτάσεις,  για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στα νησιά του Ιονίου πελάγους (Επτάνησα).
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Αλέξανδρος Παντελειός, Πρόεδρος της  Νομαρχιακής Επιτροπής Κεφαλληνίας και Ιθάκης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Δυτικής Ελλάδας.
Β. Τα βαρέα οχήματα και ο ρόλος τους στην οδική ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Εργασιακός Σύμβουλος της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς. 
 
4. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών».
Εισηγητές: Γεώργιος Δημαράς και Αθανάσιος Μπούρας
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1. Ώρα 9.30΄
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου και στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».
Εισηγητές: Ηλίας Καματερός και Κωνσταντίνος Σκρέκας
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110§1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89§4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91§6 μέχρι την Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 21:00΄.
 
3. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
Εισηγητές: Γεώργιος Δημαράς και Αθανάσιος Μπούρας
           Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία