ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                            
                                                                                                                                           
                       
 
                                                                                                                           Αθήνα,  25 Αυγούστου 2015
                                                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄
 
 
                                                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                                            (24.08.2015-28.08.2015)
 
 
 
         ΔΕΥΤΕΡΑ
 
          Ώρα 18.30΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
          Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
          Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο.
 

       ΤΡΙΤΗ

       1. Ώρα 13.45΄ - Αίθουσα  «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
       Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση, μετά από αναβολή λόγω έλλειψης απαρτίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
       Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο.
       2. Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) 
       Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
       Εξέταση του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
                      
                                                        
       ΤΕΤΑΡΤΗ

       Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
       Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση, μετά από αναβολή των συνεδριάσεων της 24ης και 25ης Αυγούστου 2015, λόγω έλλειψης απαρτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
       1.Συζήτηση και λήψη απόφασης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποστολή στην Επιτροπή και στη Βουλή των πρακτικών της σύσκεψης των πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του στις 6 Ιουλίου 2015, κατόπιν της από 22.8.2015 επιστολής της Προέδρου της Βουλής, με το ίδιο αίτημα, και της από 22.8.2015 απαντήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για το ίδιο αντικείμενο. 
       2. Εξέταση ως μάρτυρα του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργού Οικονομικών και νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο Συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens.
 
 
 
 

 
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία