ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ              
 
                                                                 
 
                                                                                                                                  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2014
                                                                                                                        
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(22.12.2014 – 24.12.2014)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
1. Ώρα 11.00΄ -  Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Ακρόαση και διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 3 του ν. 4013/2011, για την καταλληλότητα του προτεινομένου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
β) Τρίτη συζήτηση επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενου με αυτό.
 
 
2. Ώρα 12.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ζητήματα προστασίας και ενίσχυσης του κύρους του Κοινοβουλευτικού Θεσμού.
 
 
3. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων.
 
 
4. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεών της.
 
 
 


Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία