ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                        
                                                                 
 
 
                                                                                                   Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014
                                                                          
              
 
                                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                                    (24.11.2014 – 28.11.2014)
 
 
 
 
              ΤΡΙΤΗ

            1.Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας            
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».
            Γενικοί Εισηγητές: Ανδρέας Λυκουρέντζος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Ιωάννης Κουτσούκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Δημήτριος (Μίμης) Ανδρουλάκης.
            Ειδικοί Εισηγητές: Φεβρωνία Πατριανάκου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ιωάννης Καράμπελας, Δημήτριος Γελαλής, Στέφανος Σαμοϊλης, Φωτεινή Κούβελα, Χρήστος Γκόκας, Μιχαήλ Κασσής, Γαβριήλ Αβραμίδης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Βύρων Πολύδωρας.
 
            2. Ώρα 13.00΄- Αίθουσα  «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, της προτεινομένης, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διορισμό στη θέση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
           
            3. Ώρα 14.00΄ -  Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
   Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Βασίλειος – Νικόλαος Υψηλάντης και  Σταύρος Κοντονής.
 
            4. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015» (2η συνεδρίαση).
            Γενικοί Εισηγητές: Ανδρέας Λυκουρέντζος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Ιωάννης Κουτσούκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Δημήτριος (Μίμης) Ανδρουλάκης.
            Ειδικοί Εισηγητές: Φεβρωνία Πατριανάκου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ιωάννης Καράμπελας, Δημήτριος Γελαλής, Στέφανος Σαμοϊλης, Φωτεινή Κούβελα, Χρήστος Γκόκας, Μιχαήλ Κασσής, Γαβριήλ Αβραμίδης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Βύρων Πολύδωρας.
 
            5. Ώρα 18.00΄ -  Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Βασίλειος – Νικόλαος Υψηλάντης και  Σταύρος Κοντονής.
 
            6. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα  «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
            ΤΕΤΑΡΤΗ
 
           1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
           Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015» (3η συνεδρίαση).
            Γενικοί Εισηγητές: Ανδρέας Λυκουρέντζος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Ιωάννης Κουτσούκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Δημήτριος (Μίμης) Ανδρουλάκης.
            Ειδικοί Εισηγητές: Φεβρωνία Πατριανάκου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ιωάννης Καράμπελας, Δημήτριος Γελαλής, Στέφανος Σαμοϊλης, Φωτεινή Κούβελα, Χρήστος Γκόκας, Μιχαήλ Κασσής, Γαβριήλ Αβραμίδης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Βύρων Πολύδωρας.
 
            2. Ώρα 10.30΄ -  Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση, εκκρεμότητες (πρόσκληση Υπουργών, πρόσκληση Φορέων), προγραμματισμός.
 
            3. Ώρα 10.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
            Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
            4. Ώρα 13.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
             Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
            5. Ώρα 13.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
            6. Ώρα 15.00΄ -  Αίθουσα  «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαο Ταγαρά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και διαβούλευση για τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ενόψει της τελικής προετοιμασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής νομοσχεδίου για τις πράξεις εφαρμογής και τις εισφορές σε γη και χρήμα.
 
            7. Ώρα 16.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015» (4η συνεδρίαση).
            Γενικοί Εισηγητές: Ανδρέας Λυκουρέντζος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Ιωάννης Κουτσούκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ηλίας Παναγιώταρος, Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Δημήτριος (Μίμης) Ανδρουλάκης.
            Ειδικοί Εισηγητές: Φεβρωνία Πατριανάκου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ιωάννης Καράμπελας, Δημήτριος Γελαλής, Στέφανος Σαμοϊλης, Φωτεινή Κούβελα, Χρήστος Γκόκας, Μιχαήλ Κασσής,  Γαβριήλ Αβραμίδης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Βύρων Πολύδωρας.
 
            8. Ώρα 17.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Πρώτη συζήτηση επί του κύκλου των θεμάτων που έθεσε, προσφάτως, Επιτροπή Τηλεοπτικών Σταθμών Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με «…τον τρόπο δραστηριοποίησης της DIGEA A.E. … και την οικονομική πρακτική της εταιρίας απέναντι στους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετιζόμενο με αυτό.
 
            9. Ώρα 18.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα σε σχέση με τους υπό κατάρτιση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Ποινικό Κώδικα.
 
 
            ΠΕΜΠΤΗ
 
            Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του  Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση για το Ασφαλιστικό και άλλα σχετικά θέματα που συζητούνται.
 


Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία