ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                        
                                                                        
                                                                                                   Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014
                                                                                                            ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ
 
                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                 (20.10.2014 – 24.10.2014)
 
 
 
            ΔΕΥΤΕΡΑ
 
            Ώρα 12.00΄ – Γραφείο Προέδρου Βουλής
            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
             α) Επεξεργασία και έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2015.
             β) Έγκριση του Απολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2013.
            Εισηγητές: Κωνσταντίνος Σκρέκας και Δημήτρης Γελαλής
 
 
           ΤΡΙΤΗ
 
            1. Ώρα 11.00΄ -  Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔIAKOMMATIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
            α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον κ. Παναγιώτη Καρακούση, Συντονιστή της ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για τον προσδιορισμό των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.
            β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κυρία Σουζάνα Χούλια - Καπελώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις αρχαιότητες που εξήχθησαν καθοιονδήποτε τρόπο από τη χώρα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, και εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της Ελλάδος.
            γ) Ενημέρωση από τα μέλη της Επιτροπής των Προέδρων των Ομάδων Φιλίας Ελλάδος - Η.Π.Α., Ελλάδος - Γερμανίας, Ελλάδος - Γαλλίας, Ελλάδος - Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδος – Ιταλίας και Ελλάδος - Ρωσίας, σχετικά με το εθνικό θέμα της διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων.
           
            2. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
            Εισηγητές: Εμμανουήλ Κόνσολας και Θεανώ Φωτίου
 
           
            ΤΕΤΑΡΤΗ
 
            1. Ώρα 10.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
             Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3329/2005, όπως τροποποιήθηκε από το ν.3527/2007 και το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για επαναδιορισμό:
           α) ως διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, του κ. Δημοσθένη Ανδριόπουλου
           β) ως διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, του κ. Λάζαρου Μακρή
           γ) ως διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, τον κ. Αντωνίου Γρηγοράκη.
          
            2. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
 Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα των Εθνικών Κληροδοτημάτων, ιδιαιτέρως δε εκείνων της Ηπείρου.
            3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) κατά το διάστημα Ιουνίου 2013 – Αυγούστου 2014.
            Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Ανδρέας Γεωργίου.
 
 
            ΠΕΜΠΤΗ
           
            1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            2. Ώρα 10.00΄ -   Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Διατύπωση γνώμης από τα μέλη της Επιτροπής, για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.3978/2011.
 
            3. Ώρα 10.15΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            4. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            5. Ώρα 10.45΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            6. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            7. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Στύλιο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., για το έργο του CEDEFOP.
            Στη συνεδρίαση της Επιτροπής θα παραστούν ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, κ. Δημήτριος Τσιρώνης, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ, κ. Γεώργιος Τύπας και ο Διευθυντής του CEDEFOP, κ. Joachim JamesCalleja.
 
            8. Ώρα 11.15΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Εκλογή Προεδρείου.
 
            9. Ώρα 15.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
            Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(3η συνεδρίαση).
            Εισηγητές: Εμμανουήλ Κόνσολας και Θεανώ Φωτίου
 
            10. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
            Η ΔIAKOMMATIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
            Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Παναγιώτη Καρακούση και Βασίλειο Μαλεσιώτη, Συντονιστή και Αναπληρωτή Συντονιστή, αντιστοίχως, της ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για τον προσδιορισμό των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.
 
            11. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
             Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με αντιπροσωπεία Γάλλων κοινοβουλευτικών και επιχειρηματιών – μελών του γαλλόφωνου οικονομικού φόρουμ με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Εργαλεία και πολιτικές για επιστροφή στην ανάπτυξη».
           
 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία