ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ            
 
                                                                                                 Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016
                                                                                                         
                                                                                            
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(5.12.2016 - 9.12.2016)
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Συζήτηση:  α) επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη και β) επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), έτους 2015, και ακρόαση του Προέδρου της Αρχής, κ. Χρήστου Ζαμπίρα.
Β. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε. για τυχόν εξελίξεις, σχετικά με το θέμα των πρόσφατων καταγγελιών του Κ.Κ.Ε. για συνακροάσεις με τηλεφωνικά κέντρα άλλων Κομμάτων και τρίτων.
 
2. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015 από τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κ. Νικόλαο Μηλιώνη. 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
Ώρα 12.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Την Επιτροπή θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Δημήτριος Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (EOAN), Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Ιωάννης Κασελίμης, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου  LIFE DEBAG.Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία