ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                                                                   
                                                                           
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017
                                                                                       
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(23.10.2017 - 27.10.2017)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
Ώρα 15.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ανάγνωση) .
Εισηγητές: Χρήστος Καραγιαννίδης και Αναστάσιος Δημοσχάκης.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθαν. Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Γιώργος Δημαράς και Χρήστος Μπουκώρος.
 
2. Ώρα 17.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων».
(2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)
Εισηγητές:  Κωσταντίνος Παυλίδης και Γεώργιος Γεωργαντάς
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθαν. Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
Εισηγητές: Γιώργος Δημαράς και Χρήστος Μπουκώρος.
 
2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 - 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
 
3. Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθαν. Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ηλία Ξανθάκο σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
 
4. Ώρα 16.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τους κ.κ. Φώτη Περγαντή και Ιωάννη Σελιμά, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Συντονιστή, αντιστοίχως, του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.
 
5. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων».
(3η συνεδρίαση)
Εισηγητές:  Κωσταντίνος Παυλίδης και Γεώργιος Γεωργαντάς
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Χρήστος Σιμορέλης και Γεράσιμος Γιακουμάτος.
 
2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ι. α) Παρουσίαση της  γνωμοδότησης περί της Αρχιτεκτονικής των Δικτύων Ασύρματης Πρόσβασης Κινητής Τηλεφωνίας, που εκπονήθηκε από τους Καθηγητές,  κ.κ.  Α. Κανάτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ι. Σάχαλο (ΑΠΘ) και Ν. Ουζούνογλου (ΕΜΠ).
    β) Παρουσίαση της κλαδικής μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας: «Οι κινητές επικοινωνίες και η κινητή ευρυζωνικότητα ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης», Καθηγητές, κ.κ.  Γ. Γιαγλής και Αρ. Λεκατσάς.
    Κεντρική επιμέλεια και παρουσίαση των ανωτέρω από τον Γενικό Διευθυντή της    Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ),
κ. Γιώργο Στεφανόπουλο.
ΙΙ. Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής.
 
 

 
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία