ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                                                          
                                                                                        
                                                                                                  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015
                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ – Ώρα 01.50
                                                                                                                         
 
                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                        (23.03.2015 – 27.03.2015)
 
 
 ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
 2.Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
3.Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
3.Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
4.Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,   ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
5.Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
 
             
  ΤΡΙΤΗ
 
1.Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
2.Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
3.Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η συνεδρίαση της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ,   ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 
 
 ΠΕΜΠΤΗ
 
 1.Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2.Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
3.Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
4.Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 31Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 31Β και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 6.Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 31Γ και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
7.Ώρα 18.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
8.Ώρα 19.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
9.Ώρα 20.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  θα συνέλθει στην Α΄ συνεδρίασή της με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 34 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 


Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία