ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                
 
                                                                                    
                                                                              Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017
                                                           
                                                                                                      
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(26.6.2017 - 30.6.2017)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 12.00΄Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις»
(2η συνεδρίαση – ακρόααση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Πέτρος Κωνσταντινέας και Άννα Καραμανλή.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1, σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6, μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00΄.
 
2. Ώρα 16.00΄Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις»
(3η συνεδρίαση).
Εισηγητές: Πέτρος Κωνσταντινέας και Άννα Καραμανλή.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ.1, σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ.4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ.6, μέχρι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 20:00΄.
 
3. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση για την κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού.
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο κ. Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλου και η κυρία Στυλιανή Πολιτάκη, Γενική Διευθύντρια Πελατών της Ε.ΥΔ.Α.Π..
 
4. Ώρα 19.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Παροχή εξηγήσεων από τον πρώην Υπουργό, κ. Ιωάννη Παπαντωνίου.
Β. Συνέχιση της συζήτησης επί του Σχεδίου Πορίσματος.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με την ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και η οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. 
Στη συνεδρίαση θα παραστεί και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κύριος Γεώργιος Κατρούγκαλος.
 
2. Ώρα 12.00΄Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου».
Εισηγητές: Μαρία Τριανταφύλλου και Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μαρτύρων.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
H ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Ενημέρωση για την 11η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.), 23-26 Ιουλίου 2017.
Β.  Το κίνημα του Φιλελληνισμού και οι δυνατότητες ανάπτυξής του.
Εισηγητές: Πάνος Τριγάζης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάιρον για τον Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό και Παύλος Ναθαναήλ, Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, πρώην Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεωργίου Πατρίκιου και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
2. Ώρα 14.00΄Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση του κ. Γεωργίου Διαμαντόπουλου και της κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη, Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, αντίστοιχα, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 (Α΄94).
 
3. Ώρα 15.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Η Παγκόσμια Έκθεση για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και το έργο του «Γραφείου του ΟΗΕ για το Έγκλημα και τα Ναρκωτικά (UNODC)».
Τα μέλη της Υποεπιτροπής έχουν κληθεί να ενημερώσουν οι κύριοι και οι κυρίες, αντίστοιχα: Ηλίας Χατζής, Επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίας και Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων του Γραφείου του ΟΗΕ για το Έγκλημα και τα Ναρκωτικά, Μαρία Βερβερίδου, Εμπειρογνώμονας – Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Χρήστος Χομπάς, Διευθυντής Κοινωνικών Παρεμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Μαρία Λιάπη, Νόμιμη Εκπρόσωπος του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «ΔΙΟΤΙΜΑ»,Νίκη Ρουμπάνη και Άννα - Μαρία Στεφάν, Πρόεδρος και Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, Κατερίνα Πούτου, Νόμιμη Εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ», Μαρία Μουδάτσου, Διευθύντρια Θεσμικών Πόρων και Κάθετων Χρηματοδοτήσεων της Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS», Δημήτριος Στάθης, Βοηθός Συντονιστή για το Γραφείο Trafficking της «ACT – UP ΔΡΑΣΕ HELLAS», Άρης Καρδασιλάρης, Εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης «Α21», Margaret Wakhu, Μέλος της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (United African Women Organization), Δημήτριος Θεοδωρολέας, Ιατρός- Μέλος της Κοινότητας Ουκρανικής Διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων Φιλοουκρανών "Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη" και Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ», Joe Valencia, (Τζο Βαλένθια), Πρόεδρος της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών «KASAPI HELLAS», Javied Aslam (Τζαβέντ Ασλάμ), Πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και της Ένωσης Μεταναστών Εργατών και μέλος ΣΕΜ του Δήμου Αθήνας.
 
4. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).  
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μαρτύρων.
 
2. Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)                 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Ο ρόλος και η δράση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Β. Συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και το Υπουργείο    Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και   Ενημέρωσης  για θέματα Ραδιοτηλεόρασης.
Γ.  Θέματα εγκαταστάσεων κεραιών.         
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσει ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής, κ. Δημήτριος Τσαμάκης.
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την εγκατάσταση συστήματος υγρής αποθείωσης στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.                                                                         
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης.Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία