ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ              
 
Αθήνα,  28 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Γ΄
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                   
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(26.9.2016 - 30.9.2016)
 
 ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1.Ώρα 10.00΄ -  Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Εισηγητές: Ανδρέας Ριζούλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ. 4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ. 6 μέχρι την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00΄.
 
2.Ώρα 14.00΄ -  Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (2η συνεδρίαση - ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).
Εισηγητές: Ανδρέας Ριζούλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
 Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ. 4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ. 6 μέχρι την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00΄.
                                                                       
 3.Ώρα 17.00΄ -  Αίθουσα Γερουσίας
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (3η συνεδρίαση) .
Εισηγητές: Ανδρέας Ριζούλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89 παρ. 4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91 παρ. 6 μέχρι την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00΄.
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
H ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
2. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
3. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας   
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων στη Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή».
Εισηγητές: Κατερίνα Ιγγλέζη και Κωνσταντίνος Σκρέκας.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης κατασκευής έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ.: 22+170–Χ.Θ.: 29+990)».
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
           
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Συζήτηση επί του σχεδίου Έκθεσης της Επιτροπής και έγκριση.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Συντονιστή – Εισηγητή της Θεματικής Επιτροπής για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη, κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο.
Στη συνεδρίαση θα παραστούν οι κ.κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Πάρις Ασανάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων και Παύλος Σταματίδης, Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας – Θράκης.
 
3. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
4. Ώρα 11.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.».
Εισηγητές:  Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και Μαρία Αντωνίου                                                                              
 
5. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προσβασιμότητα κωφών - βαρήκοων πολιτών:
α) Συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και άλλων Νοηματικών Γλωσσών στο εξωτερικό.
β) Πρόγραμμα Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και άλλων χωρών.
γ) Πρόσβαση κωφών - βαρήκοων στις δημόσιες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και στην τηλεόραση.
δ) Πρακτικές εφαρμογές για την επίλυση και αντιμετώπιση προβλημάτων κωφών - βαρήκοων προσφύγων κ.λπ..
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ.: Adam Kosa, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ουγγαρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Ιωάννης Γιάλλουρος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.).
 
6. Ώρα 16.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής σχετικά με θέματα εφαρμογής του νέου Ασφαλιστικού νόμου (ν.4387/2016), καθώς και για τρέχουσες εξελίξεις σε συνταξιοδοτικά θέματα.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος και ο Διοικητής του ΟΑΕΕ, κ. Δημήτρης Τσακίρης.
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας   
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και κοινές προκλήσεις για το επόμενο διάστημα.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Νικόλαος Ξυδάκης και θα τοποθετηθούν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία