ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ            
 
 
                                                                                               Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017
                                                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Ζ΄
                                                                                           
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(16.1.2017 - 20.1.2017)       
         
               
ΤΡΙΤΗ
 
Ώρα 11.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η συνεδρίαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
         
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Οι επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων στους συμπολίτες μας.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν με την πολύτιμη εμπειρία τους, οι κ.κ. Ιωάννης Κωστάκης, παραολυμπιονίκης κολύμβησης και Νικόλαος Κοϊνάκης, που υπέστησαν σοβαρά τροχαία ατυχήματα.
 
2. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»  (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Προετοιμασία της συνάντησης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) στη Μάλτα και ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο σχετικά με:
α) Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,
β) Τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το α’ εξάμηνο του 2017.
 
3. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, κυρίας Μαρίας Παπασπύρου και συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015).
 
4. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).
 
5. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η συνεδρίαση της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι.
 
6. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), κ. Στυλιανού Πλιάκη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1. Ώρα 9.30΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση με τον Επίτροπο της Ε.Ε., αρμόδιο για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ.  Miguel Arias Cañete με θέμα: «Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα».
Στη συνεδρίαση θα παρίσταται και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης.
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση  των μελών  της Επιτροπής από τον κ. Κωνσταντίνο Χαλβατζάκη, Συντονιστή του Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής, σχετικά με την πορεία του Σταθμού.
 
3. Ώρα 14.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά»  (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής.
 
         
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία