ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                                                                                                                                                      
                                                                                                Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015
                                                                                                  ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Β΄
                                               
                                                                                                
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(29.06.2015 – 03.07.2015)
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Το δίκτυο της Δημόσιας Υγείας στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει ο Υπουργός Υγείας, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής.
 
 
2. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ θα συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής: α) των κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και Ιωάννη Μπενίση, προτεινομένων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αντιστοίχως και β) των κ.κ. Χρήστου Δουκάκη και Αθανασίου Βούρδα, προτεινομένων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η κοινή συνεδρίαση της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι

 
2. Ώρα 20.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η κοινή συνεδρίαση της ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
1. Ώρα 10.00΄ - «Αίθουσα Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η συνεδρίαση της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι

 
2. Ώρα 16.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η συνεδρίαση της ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
Α Ν Α Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι
 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία