ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                        
                              
                                            
                                                                                                                                              Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014
                                                                                                                                      ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Γ΄ - Ώρα 19.00
                                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
                                                     (21.7.2014 – 25.7.2014)
 
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α)   Εκλογή Προεδρείου.
β)Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας».
Εισηγητές:  Μάξιμος Σενετάκης και Αικατερίνη Ιγγλέζη  
 
2. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα  συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Εκλογή Προεδρείου
β) Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση)
Εισηγητές: Ιωάννης Καράμπελαςκαι Βασίλειος Χατζηλάμπρου
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
      
1. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
                                          
                                           
2. Ώρα 10.15΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
3. Ώρα 10.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.

 
4. Ώρα 10.45΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή Προεδρείου.
 
5. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
 Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)

Εισηγητές:
 Μάξιμος Σενετάκης και Αικατερίνη Ιγγλέζη  
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1.   Ώρα 09.30΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2013, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και ακρόαση του Προέδρου της, κ. Ευγένιου Γιαννακόπουλου.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας». (3η συνεδρίαση)

Εισηγητές:  Μάξιμος Σενετάκης και Αικατερίνη Ιγγλέζη  

3. Ώρα 10.00 – Αίθουσα Γερουσίας
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, για το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών.

4. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  θα συνεδριάσει με θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Καρασμάνη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του ΚτΒ, για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική   2014 – 2020.

                                                             
Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία