ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Βρέθηκαν 10 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ημ. Ψήφισης φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Τίτλος Ταξινομήστε βάσει Σχετικό Έγγραφο
16/09/2014 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και...
ΛΖ' (16/09/2014)
pdf  
16/09/2014 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της...
ΛΖ' (16/09/2014)
pdf  
16/09/2014 Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας...
ΛΖ' (16/09/2014)
pdf  
11/09/2014 Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της...
ΛΣΤ' (11/09/2014)
ΛΕ' (10/09/2014)
pdf  
10/09/2014 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της...
ΛΕ' (10/09/2014)
pdf  pdf  
10/09/2014 Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και...
ΛΕ' (10/09/2014)
pdf  pdf  
10/09/2014 Κύρωση της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της...
ΛΕ' (10/09/2014)
pdf  pdf  
10/09/2014 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της...
ΛΕ' (10/09/2014)
pdf  pdf  
09/09/2014 Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέμου στη Σύμβαση για απαγόρευση ή...
ΛΔ' (09/09/2014)
pdf  pdf  pdf  
09/09/2014 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισμού.
ΛΔ' (09/09/2014)
pdf  pdf